da

Meddelelser fra Thorvaldsens Museum

Meddelelser fra Thorvaldsens Museum 2011

English summaries
165 p., ill.
Indhold:
Stig Miss: Forord
I
ISTANDSÆTTELSE AF THORVALDSENS MUSEUMS UDVENDIGE FACADER
Svend Jakobsen: Principper for istandsættelse.
Bo Kjeld Kierkegaard: Restaureringsetiske overvejelser.
Katrine Eltang & Bo Kjeld Kierkegaard: Pudsede murflader og trukne profiler.
Katrine Eltang & Bo Kjeld Kierkegaard: Sonnes frise
Katrine Eltang & Bo Kjeld Kierkegaard: Porte og vinduer
Charlotte Thomsen Felding: Istandsættelse af udvendige porte, vinduer, gitre, bærende jern i facaderne samt sokkel og hovedtrappe.
II
Peter Brask: Natten & Dagen – og digterne. Poetisk rundskue om to tondi.
Kristian Hvidt: Om stilhistorie og en alternativ frise.
III
Julie Lejsgaard Christensen: Unge øjne og friske stemmer. Brugerinddragelse i formidlingen af Thorvaldsens antiksamling.
William Gelius: Eight Sculptures Defined by their Accesories.
Margrethe Floryan & Peder Bøllingtoft: Målforholdet i Thorvaldsens skulpturer.
IV
Bettina Weiland: Beretning for Thorvaldsens Museum fra februar 2008 til juni 2011.
198 kr 978-87-7521-128-9

Meddelelser fra Thorvaldsens Museum 2008

English summaries
269 p., ill.
Indhold:
Stig Miss: Forord
I
Chris Fischer: Thorvaldsen og Rafael.
Jelena Karpova: Bertel Thorvaldsens romerske kreds: den russiske billedhugger Samuil Hallberg.
Jørn Lund: Sproget i Thorvaldsens dagbog og tidligere breve.
Margrethe Floryan: Thorvaldsens Kristus – fortolket af Grundtvig og kendt af alverden.
II
Helle Salskov Roberts: En antik satyr i Thorvaldsens samling.
Torben Melander: Thorvaldsens slangering – en drillepind.
Kristine Bøggild Johannsen: Kunstens første materiale. Et bidrag til Campanarelieffernes receptionshistorie med udgangspunkt i Thorvaldsens Museums samlinger.
III
Ernst Jonas Bencard: Ny orden. Om opbygningen af http://brevarkivet.thorvaldsensmusum.dk.
Kira Kofoed: Bertel Thorvaldsens Brevarkiv – historie og benyttelse.
Inge Lise Mogensen: Thorvaldsens stambog.
IV
Line Esbjørn: Tilbygningen – en virtuel udvidelse af Thorvaldsens Museum.
V
William Gelius: Robert Risager – et interview.
Margrethe Floryan: Modeller, moduler m.m. Nyindretningen af museets underetage 2001-2007.
VI
Bettina Weiland: Beretning for Thorvaldsens Museum fra november 2003 til januar 2008.
149 kr 978-87-7521-113-5

Meddelelser fra Thorvaldsens Museum 2001

English and German summaries
224 p. ill.
Indhold:
Stig Miss: Forord
I
Claus Bjørn: Fra skyfrit til tordenvejr. Hovedlinier i forholdet mellem Danmark og Hertugdømmerne ca. 1780-1848 – en skitse.
Hans Schultz Hansen: Den slesvig-holstenske bevægelse 1815-1848.
Thomas Riis: Slesvig-Holsten som foregangsregion i Helstaten.
Juliane Engelhardt: Ueberhaupt glauben wir uns als dänische Bürger. Slesvig-holstensk helstatspatriotisme 1784-1814.
Dieter Lohmeier: Da den tysksprogede litteratur i Hertugdømmerne blev slesvig-holstensk.
Vibeke Winge: Dansk og Tysk i Slesvig.
Heinrich Detering: Gyldne dage i Kiel. Danmarks anden universitetsby i Guldalderen.
Heinrich Anz: Den “tyske” Oehlenschläger.
Sven-Aage Jørgensen: Den gale Moltke eller Excentriciteten i centrum. Det tysk-danske litterære milieu i København ved udgangen af det 18. århundrede.
Gesa Snell: Ein merkwüdiger Krieg, man schlägt sich todt ohne sich zu hassen. Familien von Rosen og Treårskrigen.
Heinrich Schwab: Meine Reise war nothwendig; der Erfolg hats gelehrt. Von den Aktivitäten des Kieler Professors Carl Friedrich Cramer, gerichtet auf die Kopenhagener Musikkultur um 1800.
Carsten E. Hatting: C.E.F. Weyse, Altona og København.
II
Ejner Johansson: At tegne gips efter Thorvaldsen.
Margrethe Floryan: Thorvaldsen blandt Slavere.
William Gelius: Den gamle mand og hulen. Forslag til tolkning af et genremotiv af Ernst Meyer på Thorvaldsens Museum.
Mogens Nykjær: Ludvig Abelin Schous Chione: Forlæg og mytefortolkning.
Galina Kisslych: Eine Zeichnung von Bertel Thorvaldsen in der Sammlung des Staatlichen Puschkinmuseums für bildende Künste Moskau.
III
Nyerhvervelser til Thorvaldsens Museum.
Kristian Barfoed: Thorvaldsens Museum. Fornyelse af bygningens kobbertag.
Stig Miss: Beretning for Thorvaldsens Museum 1999 – 2001.
Nana Bernhardt: Navneregister.
45 kr 87 7521 094 0

Meddelelser fra Thorvaldsens Museum 2003

English summaries
204 p., ill.
Indhold:
Stig Miss: Forord
I Jason
Stig Miss: Tilblivelsen af Jason med det gyldne skind – de samtidige kilder.
Chr. Gorm Tortzen: Thorvaldsens Jason – ikke antikkens.
Clara Elisabeth Bryld: Hvorfor Jason?
Flemming Johansen: Den antikke mandskrop – og så Jasons.
Margrethe Floryan: Jasons skæbne. Om Thomas Hope, hans huse og hobbies.
Mikkel Bogh: Aus der Ferne – Privat, fremmed og offentligt i Thorvaldsens Jason.
Torben Melander: Et antikt Jason forbillede? Og Kampen om Det gyldne Skind.
Charlotte Christensen: De heroiske døde og den levende helt.
Henrik Holm: Thorvaldsens Jason med det gyldne skind som ophævelsen af antikken.
Else Marie Bukdahl: Thorvaldsens Jason fortolket i lyset af 80’ernes danske skulptur.
Nikolaj Jason: Thorvaldsens Jason. En bibliografi.
II Jason
Naja Marie Aidt og Lars Frost: JASON. Tekstværk for to forfattere og kor.
III Miscellanea
Torben Melander: Grækenland i tidlige fotografier 1850-1900.
Fani-Maria Tsigakou: Billeder fra Grækenland. Fra det malede indtryk til den fotografiske afbilding.
Anders Monrad Møller: Om tilblivelsen af to Thorvaldsen medaljer og deres symbolindhold.
IV
Beretning for oktober 2001 til oktober 2003.
Kristine Bøggild Johannsen: Navneregister.
Kristine Bøggild Johannsen: Stedregister.
99 kr 87 7521 103 3

Meddelelser fra Thorvaldsens Museum 1997

Bulletin 1997
All texts in English or German
197 p., ill.
Content:
Stig Miss: Foreword
Hans Vammen: National Internationalism – The Danish Golden Age Concepts of Nationality.
Sven-Aage Jørgensen: Baggesen zwischen Holger Danske und Hermann der Cherusker.
Kasper Monrad: History and Danish Golden Age Painting.
Robert Rosenblum: Danish Golden Age Painting: An International Perspective.
Werner Busch: Skizze, Atmosphäre und Bildgesetzlichkeit. Die unklassische Landschaft 1770-1850.
Flemming Lundgreen-Nielsen: Grundtvig and Copenhagen during Denmark´s Golden Age.
Klaus P. Mortensen: Demons of the Golden Age. Hans Christian Andersen and Søren Kirkegaard.
Leif Grane: The Incipient Breakdown of the Humanist-Christian Cultural Synthesis in Denmark.
Bruce H. Kirmmse: I am a friend of difficulties or Kirkegaard Against the Coteries.
Flemming Conrad: The Sorø School of Poets 1825-1850.
Hannemarie Ragn Jensen: The Decoration of the Vestibule at University of Copenhagen, Frue Plads.
Tobi Tobias: I dream a world: the Ballets of August Bournonville.
John Bergsagel: The Impact of Italy on Danish Music.
Miscellaneous
Andreas Priever: Welch freudige Ueberraschung – Zu Bertel Thorvaldsens Besuch in Leipzig.
Marzena Królikowska-Dziubecka: A Portrait of Copernicus from the Print Room of the Warsaw University Library.
Per Jacobsen: Thorvaldsens Museum New Courtyard Pavement.
Stig Miss, Eva Henschen, Gertrud With, Thomas Lederballe: Some Recent Acquisitions.
45 kr 87 7521 083 5

Meddelelser fra Thorvaldsens Museum 1994

English summaries
230 p., ill.
Indhold
Stig Miss: Forord
Hans Vammen: Guldalderens danske samfund-en syntetisk karakteristik.
Ragni Linnet: Guldalderens billedudtryk i filosofisk optik.
Flemming Conrad: Guldaldertidens selvforståelse og guldalderbegrebets dannelse – Nogle betragtninger fra litteraturhistorisk hold.
Torsten Gunnarson: Natur och Konst – Förhållandet mellan natur, naturstudier och idealisering i den danska guldålderns landskapsmåleri.
Steffen Werner: Deutsche und dänische Malerei in der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts inhaltlich und formal verglichen am Beispiel der Landschafts- und Vedutenmalerei.
Kasper Monrad: Tyske forbilleder – Frederik Sødring og Christen Købke og München-skolens malere.
Hannemarie Ragn Jensen: Genrernes forvandling i 1. halvdel af det 19. århundrede.
Margit Mogensen: De flittige kvindehænder – Juels og Eckersbergs portrætter i patriotisk lys.
Torben Holck Colding: Hornemans Pasteller.
Jens Peter Munk: Kunstnerportræt – selvportræt. Om guldalderkunstnernes sociale og kulturelle selvforståelse, når de portrætterer sig selv og hinanden.
Søren Kjørup: Guldalderforskningens paradigmer – Eksemplificeret på et maleri af Wilhelm Bendz.
Ida Haugsted: Den gode smag – Design og håndværk på Charlottenborg i 1830’erne.
Erik Mortensen: 1840’ernes politisering – En tolkning af et maleri af P. C. Skovgaard samt nogle mentalhistoriske og stilhistoriske betragtninger.
Jørgen I. Jensen: Den afsondrede, fjerne kirke – En kirkehistorisk udfordring hos guldaldermalerne.
Leif Ludwig Albertsen: Goethes polemiske alternativ til Thorvaldsens udsmykning af Vor Frue Kirke.
Bjarne Jørnæs: Dannecker og Thorvaldsen.
Kirsten-Elisabeth Høgsbro: N. L. Høyen og Chr. J. Thomsen.
Charlotte Christensen: Med den skarpe pen – Holger Drachmann og Eckersbergskolen.
Ejner Johansson: Et brev fra H. C. Andersen til Thorvaldsen.
45 kr 87 7521 065 7

Meddelelser fra Thorvaldsens Museum 1998

English summaries
224 p. ill.
Indhold:
Stig Miss: Forord
Allan De Waal: Det udgrænsende fællesskab.
Stig Miss: Thorvaldsens Museum. Fra Rom til København.
Margrethe Floryan: Italienische Reise.
Anne Lise Thygesen: Bindesbøll og de polykrome facader.
Solfrid Söderlind: Skulpturens plats i 1800-talets konstmuseum.
Eva Henschen: Lyset i Thorvaldsens Museum.
Bente Lange: Se, museet smiler.
Marit Ramsing: Loftdekorationerne i Thorvaldsens Museum.
Ulla Houkjær: Grotesketraditionen og loftmalerierne i Thorvaldsens Museum.
Torben Melander: Thorvaldsens Museum – Dekoration og rumdisposition – Skitse til et program.
Line Bregnhøi: Teknologi og restaurering.
Eduard Troelsgaard: Konstruktionerne i Thorvaldsens Museum.
Gertrud With: Thorvaldsens Museum. Museum og Mausoleum.
Gregory Bryan Kobett: Thorvaldsens Museums ætsede glasruder.
Hans Dam Christensen: Kritiske betragtninger over Thorvaldsens Museum som tegn.
Hannemarie Ragn Jensen: Jørgen Sonnes Frise – et oprør mod det gamle hierarki og de etablerede normer.
Erik Mortensen: Thorvaldsens Museum. Den kulturpolitiske, sociale og politiske kontekst.
Susanne Thestrup Truelsen og Niels Frithiof Truelsen: Thorvaldsens Museum og Faaborg Museum.
Thomas Kappel: Arkitekt Jørgen Bo og kælderens indretning 1966-73.
Otto Käszner: Vedligeholdelsen af et stort europæisk arkitekturmonument.
Torben Scønherr: Pladsen foran Thorvaldsens Museum.
Karen Zahle: Huset, byen og fremtiden.
99 kr 87 7521 087 8