Medarbejdere

Museumsdirektør

Annette Johansen

annette.johansen@thorvaldsensmuseum.dk
21 68 75 68

Overinspektør

Margrethe Floryan

Ansvarlig for Thorvaldsens skulpturer, bogsamling, samt andre kunstneres tegninger
margrethe.floryan@thorvaldsensmuseum.dk
61 36 92 62

Museumsinspektør

Kira Kofoed

Ansvarlig for arkivet, Thorvaldsens tegninger samt Thorvaldsens personlige ejendele
kira.kofoed@thorvaldsensmuseum.dk
23 72 40 78

Museumsinspektør

Kristine Bøggild Johannsen

Ansvarlig for antiksamling og afstøbningssamling
kristine.johannsen@thorvaldsensmuseum.dk
33 36 01 46

Museumsinspektør

Laila Skjøthaug

Ansvarlig for malerisamling, grafiksamling samt skulpturer af andre kunstnere end Thorvaldsen
laila.skjothaug@thorvaldsensmuseum.dk
29 32 90 41

Kurator og projektkonsulent

Siri Buric

Ansvarlig for kuratering af særudstillinger og projektkonsulent for 'Thorvaldsen i Tiden'
siri.buric@kk.dk
23 70 86 98

PR & kommunikationsansvarlig 

Maria Horn Rasmussen

Ansvarlig for markedsføring, presse, arrangementer, kommercielle samarbejder og udlejninger

maria.horn.rasmussen@kk.dk
21 54 33 87

Kommunikations- og eventmedarbejder

Cathrine Juhl

cathrine.tankmar.juhl.jensen@kk.dk
29 27 70 09