da

PÆDAGOGISK PROFIL

Skoletjenesten på Thorvaldsens Museum er en del af Historie og Kunst, der består af Nikolaj Kunsthal, Thorvaldsens Museum, Københavns Stadsarkiv og Københavns Museum. 

Vi har en fælles pædagogisk undervisningsprofil, som bidrager til at styrke børn og unges demokratiske, æstetiske og historiske dannelse og uddannelse. Hos os møder eleverne fagprofessionelle voksne, som arbejder med at indsamle, registrere, bevare, formidle, forme og forske i kulturarv og kunst.

I Historie og Kunst ser vi børn og unges stemmer som vigtige og værdifulde i de fortællinger og diskussioner, som vi udfolder på vores kulturinstitutioner.

Læs den pædagogiske profil for Skoletjenesten i Historie og Kunst her

Eksempler fra praksis på Thorvaldsens Museum (Kommer snart)