da

FOKUS: PORTRÆTTER


Bertel Thorvaldsen kom på Kunstakademiet som 11-årig, og her blev han undervist af dygtige kunstnere og håndværkere. Han stod ansigt til ansigt med kunstnere og kunsten, og det formede den unge københavnerdreng og hans fremtidsdrømme. I dag kender vi ham som den internationale berømmede billedhugger, der med sine hænder formede menneskekroppe og gav visioner fysisk form i tiden op til demokratiets indførelse.
Selv store drømme starter i det små, og på Thorvaldsens Museum kan børn og unge møde professionelle kunstnere og andre fagfolk, der er optagede af at undervise og af kunstens rolle i børn og unges liv og læreprocesser. Når undervisningen flyttes ind på museet, åbner arkitekturen, kunsten og undervisernes fagligheder op for nye indsigter i verden. Det betyder noget for læring og for dannelse og for de perspektiver, vi kan folde ud sammen med eleverne.

Ansigt til Ansigt

I 2020 fejrer vi Bertel Thorvaldsens 250 års fødselsdag med portrætudstillingen Ansigt til ansigt – Thorvaldsen og portrættet, og i skoletjenesten sørger vi for, at eleverne kan modellere, tegne, lytte, læse og analysere sig dybere ind i temaet portrætter.
I fejringssåret uddeler vi desuden lærerige gaver, der kan bruges på museet, hjemme på skolen eller i daginstitutionen.

På grund af covid-19 restriktionerne er vores planlagte portrætundervisning ikke mulige at bestille pt.

Fejringsprogrammet for daginstitutioner, grundskoler og ungdomsuddannelser:

Toppen af kroppen
Toppen af kroppen – take away
Fortællinger om københavnerdrengen Bertel
Portrætmodellering – take away til 11- årige
Portrættegning
Portrætanalyse
Portrætter i ord
Portrætfordybelse for unge