da
Nyårets genius
Bertel Thorvaldsen
: Bertel (Albert, Alberto) Thorvaldsen
: 19.11.1770
: 24.03.1844
: dansk
Læs om kunstneren i Arkivet

Nyårets genius, 1840

Afstøbning. Gips. 59,5 cm diameter
Inv.nr.: Nysø17

Værker, der har forbindelse til dette værk: Jf. Thorvaldsens Museum inv.nr. A548

Stort foto
Læs om værket i Arkivet

Relieffet “Nytårets Genius” er udført på herregården Nysø nytårsdag 1840. Thorvaldsens gode veninde, baronesse Stampe, beretter: ”Nytaarsaften kom Thorvaldsen og hviskede til mig, at jeg maatte endnu samme Aften skaffe ham noget Leer æltet og trillet, thi han vilde begynde det ny Aar godt. – Kl. 6 om Morgenen var han alt i fuldt Arbeide, og der fremstod den nydelige lille Medaillon ”Nytaar 1840”, en Figur med Vinger og Skøiter paa; den sidste Idée fik han ved at see Børnene glide paa Isen paa Parken udenfor hans Vinduer”.

Relieffet viser årets genius, dvs. årets skytsånd i skikkelse af et lille drengebarn med vinger som en engel. Kransen på hans arm, seglet og kornaksene i hans højre hånd, drueklasen i hans venstre og skøjterne på hans fødder symboliserer hver sin årstid. Langs yderkanten af relieffet løber en bort med dyrekredsens 12 tegn.