Kylix med øjne og ryttere (A,B) og gorgomaske (tondo). Græsk CC0

Courting Cups-gruppen
Kylix med øjne og ryttere (A,B) og gorgomaske (tondo).
Græsk, ca 520 f.Kr.

Download