da
Statuette af en knælende mand med en stele. Ægyptisk, attende dynasti CC0

Statuette af en knælende mand med en stele.
Ægyptisk, 18. dynasti, 1550 f.Kr.-1295 f.Kr.

Bemalet kalksten. 27,4 cm
Inv.nr.: H354

Stort foto
Download

Statuetten gengiver en knælende mand med let løftet ansigt. Med hænderne støtter han en stele, der hviler på hans lår. Stelens forside bærer en indskrift, som hylder solguden Ra. På bagsiden af skulpturen gengives en formular, der beretter om et offer til guderne Amon-Ra og Osiris. Stelebæreren blev i løbet af det 18. dynasti (ca. 1550-1300 f.Kr.) en udbredt skulpturtype i Ægypten. Ved hjælp af indskriften på stelen var det muligt for en privatperson at vise sit tilhørsforhold til en bestemt gud. Figurens håndstilling med de opadvendte håndflader fortolkes som en tilbedelsesgestus. Denne håndstilling kendes også fra relieffer og vægmalerier, hvor man ser tilbedende personer holde hænderne op på denne vis for at beskytte sig mod den stråleglans, som de mente udgik fra guden.