Det vil snart være muligt at se dette værk
Ubekendt
: efter 1850

Gravstele over murermester Gottlieb Nicolai Sibbern med relief efter Thorvaldsens medaljon, Bygningskunstens genius, ca 1850
Efter Thorvaldsens relief Bygningskunstens genius, inv.nr. A521

Sandsten og marmor. 124 x 40 x 24,4 cm (relieffet 37,5 x 24,7 cm)
Inv.nr.: G351

Gå til værket i Samlingerne