Mandlig savende model CC0

Antoni Oleszczynski
Mandlig savende model, ca 1829

Download