da
Monument over Clement 13. CC0
Raphael Morghen
: 1758
: 1833
: italiensk
Læs om kunstneren i Arkivet

Monument over Clemens 13.
Efter Stefano Tofanellis tegning efter Antonio Canovas monument

Kobberstik. 750 x 477 mm
Inv.nr.: E873

Værker, der har forbindelse til dette værk: Antonio Canova, Monument for Clemens 13., 1792, marmor, Peterskirken, Rom

Stort foto
Download
Læs om værket i Arkivet

Religionen fremstilles gennem kvindefiguren med korset i Canovas pavemonument – gengivet på kobberstikket. I pavelig sammenhæng er religion et centralt anliggende. Og Religionen påkalder sig da også meget opmærksomhed i monumentet: figuren er relativt stor, den befinder sig langt fremme i monumentets dybe rum og figuren træder endda et skridt fremad. Men derudover er Religionen karakteristisk ved det høje, slanke kors og ved Canovas løsning på, hvordan man kan fremstille en glorie til en fritstående figur. Nemt kan man derfor genkende Canovas Religionen på Thorvaldsens tegning (inv.nr. C219r) fra 1820. Og den interesse, som Thorvaldsen dermed udviser overfor denne del af Canovas monument, beroede bl.a. på, at Christiansborg Slotskirkes arkitekt, C.F. Hansen (1756-1845), havde bedt Thorvaldsen om at modellere en figur til Slotskirken; en figur som ligeledes skulle fremstille religionen. Længere end til den nævnte blyantstegning kom Thorvaldsen dog aldrig. Bestillingen blev ændret således at Thorvaldsen i stedet fik til opgave at udføre skulpturerne til Vor Frue Kirke.