da
Nadveren CC0
Raphael Morghen
: 1758
: 1833
: italiensk
Læs om kunstneren i Arkivet

Nadveren, 1800
Efter Teodoro Matteinis tegning efter Leonardo da Vincis fresko. Udgivet af Nicolaus de Antory

Kobberstik. 525 x 933 mm
Inv.nr.: E845

Værker, der har forbindelse til dette værk: Leonardo da Vinci, Nadveren, 1495-98, fresco, Santa Maria delle Grazie, Milano

Stort foto
Download

Under Påskemåltidet sagde Jesus: ”En af jer vil forråde mig”. (Matt. 26,22) Leonardo da Vincis (1452-1519) Nadveren i Santa Maria delle Grazie i Milano, viser Jesus siddende i midten med seks disciple til hver side. Alle tolv udtrykker med kropssprog, håndbevægelser og ansigtsudtryk deres reaktion på det, som netop var blevet sagt. Judas, som snart skulle forråde Jesus, ses som nummer tre til venstre for Jesus. Lænet ind over bordet, knuger han sin pung; og i forfærdelse har han væltet saltkarret på bordet.

Fra venstre mod højre ses Bartolomæus stående for bordenden. Så følger Jakob den Yngre, Andreas, Peter, Judas og Johannes. I midten ses Jesus. Derefter Thomas, Jakob den Ældre, Fillip, Matthæus, Judas Thaddæus og endelig Simon, som sidder for bordenden.

I et brev til Thorvaldsen, dateret 10.7.1811, fortalte den danske maler C.G. Kratzenstein Stub (1783-1816) om billedets dårlige bevaringstilstand, og at der knapt nok er en genkendelig streg tilbage af Leonardo da Vincis Nadveren. For at bevare Nadveren for eftertiden, var der sat en række bevaringsinitiativer i gang. Morghens kobberstik, som blev udført som en rekonstruktion i sig selv, blev en kulmination på bevaringsinitiativerne.