da
Amors og Psyches bryllupsfest CC0
Domenico Marchetti
: Domenico Merchetti
: 1780
: før 1880
: italiensk
Læs om kunstneren i Arkivet

Amors og Psyches bryllupsfest
Efter John Gibsons relief

Kobberstik. Påskrift med blyant. 283 x 970 mm
Inv.nr.: E828

Stort foto
Download
Læs om værket i Arkivet

John Gibson (1790-1866) var for briterne, hvad Thorvaldsen var for danskerne; Gibson var den betydeligste af tidens britiske billedhuggere, og – som Thorvaldsen – var han bosat i Rom fra sine tidlige, produktive år. Gibson har fortalt, hvordan kunstnerne i Roms internationale kunstnermiljø aflagde besøg i hinandens værksteder. Og hvordan der ved disse lejligheder blev givet konstruktiv kritik på igangværende arbejder. Han modellerede aldrig et arbejde uden at konsultere Thorvaldsen og andre kunstnere, og han havde altid stort udbytte af denne praksis. Gibson beundrede sine læremestre, først Antonio Canova (1757-1822) og derefter Thorvaldsen. På samme måde som sine læremestre var Gibson desuden inspireret af antik græsk kunst. Det præger hans fremstilling af menneskekroppen – også i relieffet Amors og Psyches bryllupsfest, som Domenico Marchetti har haft som forlæg til sit kobberstik. Gibson mente, at når kroppen skjules under frakke og bukser er den ikke et værdigt emne for billedhuggerkunsten. Også blandt Thorvaldsens danske elever blev spørgsmålet om såkaldte ”buksemænd” rejst. Det vil sige mennesket fremstillet som den nøgne menneskekrop og mennesket iført antikke kostumer kontra mennesket iført samtidens klædedragt – ”buksemænd”.