da
Sovende romersk bonde med hest og æsler CC0
Johann Adam Klein
: 1792
: 1875
: tysk
Læs om kunstneren i Arkivet

Sovende romersk bonde med hest og æsler, 1834

Radering. 153 x 235 mm
Inv.nr.: E753

Stort foto
Download
Læs om værket i Arkivet

”Da jeg hører at Deres Højvelbårenhed i længere tid endnu vil blive i København så tillader jeg mig endnu en gang at sende nogle af mine nye raderede blade til Deres samling”. Sådan skrev Johann Adam Klein i sit brev til Thorvaldsen dateret 20. september 1839. Et brev, hvori netop denne radering er blandt de nævnte. Kleins forsendelse til Thorvaldsen var tilsyneladende uopfordret. Og Kleins påskud var, at han netop var ved at sende nogle af sine raderinger til boghandler Reitzel i København. Det ville koste ham hverken mere eller mindre at sende pakken, selvom han sendte noget med til Thorvaldsen.

Tyve år tidligere havde Klein rejst fra Nürnberg til Rom. Det var i august 1819, og han blev i Rom i 2½ år. Klein opholdt sig med andre ord i Rom, da Thorvaldsen vendte tilbage efter sin Københavnsrejse 1819-20. Under de mange rejser Klein foretog i sine tidlige år, tegnede han altid overordentligt meget. Det var især landlige scener af enhver art som optog ham. Deriblandt husdyr. Og når han senere omsatte tegningerne til grafiske værker, kunne det ske nærmest uden at han foretog ændringer. Vi kan kun gætte på, hvordan Thorvaldsen har værdsat de mere end tohundrede raderinger han igennem årene modtog fra Klein.