da
Sposalizio (Maria trolovelse) CC0
Pietro Folo
: 1790
: 1867
: italiensk

Sposalizio ( Maria trolovelse ), 1831
Efter Rafaels maleri. Udgivet af Nicola Bianchi impresse

Kobberstik. 818 x 552 mm
Inv.nr.: E530

Værker, der har forbindelse til dette værk: Rafael, Lo Sposalizio, 1504, tempera på træ, Pinacoteca di Brera, Milano. Oprindeligt udført til Chiesa di San Francesco, Città di Castello, hvor den er erstattet af en kopi

Stort foto
Download

Rafaels (1483-1520) Sposalizio eller Maria trolovelse fra 1504, som Pietro Folos kobberstik gengiver, var bestilt til franciskanerkirken San Francesco i Città di Castello i Perugia. Alle billedets figurer og linier er arrangeret således, at blikket uvægerligt rettes mod Marias og Josefs hænder – centrum for forlovelsens ceremonielle handling. Dette er endnu tydeligere i maleriet, end det er i dette kobberstik, fordi maleriets overkant ikke som her er lige, men halvcirkelformet. Da maleriet hang i kirken, var det placeret forholdsvis højt. Billedets underkant var ca. 180 cm over gulvet. En placering, som har haft stor betydning for oplevelsen. I kobberstikket ses kvinden i billedets venstre side at stå skævt, men netop derved skabte Rafael den optimale, rumlige virkning, når maleriet blev betragtet nedefra.

I1800-tallets første årtier, da Folo udførte kobberstikket, var der stor interesse for Rafaels værker. Eksempelvis ønskede en række tyske kunstnere bosiddende i Rom, at forny det religiøse maleri. Fornyelsen skulle opnås via enkelhed. Og netop sådanne kvaliteter beundrede de i Rafaels værker.