da
Skolen i Athen CC0
Domenico Cunego
: 1727
: 1803
: italiensk

Skolen i Athen
Efter Rafaels fresko

Kobberstik. 679 x 903 mm
Inv.nr.: E477

Værker, der har forbindelse til dette værk: Rafael, Skolen i Athen, 1508-11, fresko, Stanza del Segnatura, Vatikanet

Stort foto
Download

Skolen i Athen repræsenterer den rationelle sandhed. Her ses matematikere, fysikere, metafysikere m.fl. opstillet i en række mindre grupper, hvor der diskuteres eller undervises. I forgrunden til venstre sidder filosoffen Pythagoras (570-490 f.Kr.) som forklarer de omkringstående om diatessaron – direkte oversat betyder diatessaron ”gennem fire”, og eksempelvis i musikkens verden derfor den rene kvart. (Pythagoras’ hoved alene, kan ses i museets inv.nr. E1965). Gruppen til højre viser matematikeren Euklid (ca. 300 f.Kr.) som er i færd med at undervise sine elever i geometri. (Euklids hoved kan ses i inv.nr. E1964). På samme måde er også logikere, retorikere og grammatikere grupperet i Rafaels (1483-1520) Skolen i Athen, som i Thorvaldsens samlinger bl.a. findes i form af Domenico Cunegos kobberstik.

En fornyet interesse for antikkens kunst og kultur prægede den tid som Rafael arbejdede i. Først i 1855 introducerede den franske kunsthistoriker Jules Michelet (1798-1874) begrebet ”renaissance” (renæssance) for at understrege, hvordan han i denne periodes kunst så en genfødsel af antikken. At Thorvaldsen og hans samtidige ikke alene har beundret antikken men også den stille storhed i Rafaels værker, levner Thorvaldsens samlinger ingen tvivl om.