da
Spaccato interno della Basilica di S. Paolo fuori delle Mura ( Tværsnit af Basilica di S. Paolo fuori delle Mura ) CC0
Giovanni Battista Piranesi
: Giambattista Piranesi, Dzhovanni Battista Piranesi, Giovanni Battista Piranèse
: 1720
: 1778
: italiensk

Spaccato interno della Basilica di S. Paolo fuori delle Mura ( Tværsnit af Basilica di S. Paolo fuori delle Mura ), 1749
Efter Giovanni Battista Piranesis tegning
Del af serie raderinger, inv.nr. E318 til E321, løse blade fra Giovanni Battista Piranesi: "Vedute di Roma"

Radering. 414 x 608 mm
Inv.nr.: E320

Stort foto
Download

Turisterne var begejstrede for den venetianske arkitekt Giovanni Battista Piranesis romerske prospekter. I perioden 1745-78 udgav han fortløbende 135 forskellige prospekter under titlen Vedute di Roma. De kunne købes enkeltvis. Og også Thorvaldsen havde 35 af disse blade i sin samling (inv.nr. E318 til E321 og de fleste blade i E315). Piranesi var også lærd. Han kendte Roms ældre historie og arkæologi særdeles godt. I teksten nederst på dette kobberstik fortæller Piranesi både om kirken San Paolo fuori le Muras bygningshistorie og om bygningsmæssige detaljer. Efter at kirken nedbrændte i 1823, har kobberstikket også været vidnesbyrd om, hvad det var der gik tabt i branden.

Umiddelbart synes motivet at være en lidt nøgtern fremstilling af kirkens arkitektur. Der er lagt vægt på at gengive mange detaljer. Men de mange detaljer til trods, er kirkerummets monumentalitet iscenesat. Piranesi har tegnet menneskefigurerne usandsynligt små. De er langt mindre end de ville tage sig ud i den virkelige verden. Resultater er en illusion om et kirkerum som er fantastisk højt, imponerende og monumentalt.