da
Den lidende Kristus CC0
Ubekendt
: før 1850

Den lidende Kristus, 1521
Kopi efter Albrecht Dürer: "Kleine Passion", inv.nr. E126

Kobberstik. 127 x 97 mm
Inv.nr.: E229

Stort foto
Download

Ingen andre har fået kopieret deres grafiske værker i den udstrækning, som det er sket for Albrecht Dürer (1471-1528)! Den tornekronede figur der sidder på en lille rund klippe, er en omhyggeligt udført kopi efter Dürers Den Lidende Kristus, som findes på titelbladet til hans træsnit-serie om Kristi lidelseshistorie, Kleine passion. Men Dürers egen figur er karakteristisk ved sine tykt optrukne linier og har en langt grovere karakter. Forskellen skyldes, at Dürer udførte motivet med træsnit – og ikke som her, som et kobberstik. Endvidere har kunstneren forholdt sig frit ved at tilføje den græsbevoksede mark omkring klippen og to pilastre, som antyder en portikus som baggrund. Endelig har kunstneren flyttet Dürers monogram op; væk fra den sten Kristusfiguren sidder på.

Først fra midten af 1500-tallet begyndte de kunstnere, som arbejdede med grafiske teknikker, at tilføje deres egne initialer eller navn når de udførte en kopi efter en anden kunster. Og det er usædvanligt i dette kobberstik, at den anonyme kunstner har tilføjet årstallet for sit arbejde. Vore begreber om kopiering og reproduktion er et relativt nyt fænomen. Dem kendte man slet ikke på Dürers tid.