Monumenta Artis Ægyptiæ in Musæo Naniano Veneteiis Tab.VIICC0 Klik på foto for større visning
Ubekendt
: før 1900

Tre relieffragmenter, 1791-1794
Efter antikke ægyptiske genstande
Del af serie kobberstik, inv.nr. E1341 til E1353, udført til publikationen Monumenta Artis Ægyptiæ in Musæo Naniano Veneteiis

Prøvetryk. Kobberstik. Påskrifter med pen og blæk. 282 x 388 mm
Inv.nr.: E1353

Værker, der har forbindelse til dette værk: Relieffragment, Museo Archeologico Nazionale, Bologna, inv.nr. MCA–EG 1913

Download
Gå til værket i Samlingerne