Monumenta Artis Ægyptiæ in Musæo Naniano Veneteiis Tab.ICC0 Klik på foto for større visning
Ubekendt
: før 1900

Sistrum, forside, profil og bagside, 1791-1794
Efter antik ægyptisk genstand
Del af serie kobberstik, inv.nr. E1341 til E1353, udført til publikationen Monumenta Artis Ægyptiæ in Musæo Naniano Veneteiis

Prøvetryk. Kobberstik. Påskrifter med pen og blæk. 280 x 390 mm
Inv.nr.: E1342

Download
Gå til værket i Samlingerne