da
Madonna addolorata CC0
Friedrich Rehberg
: 1758
: 1835
: tysk
Læs om kunstneren i Arkivet

Madonna addolorata
Efter Rafaels maleri

Litografi. 435 x 335 mm
Inv.nr.: E1173

Værker, der har forbindelse til dette værk: Rafael, Kristus falder på vej til Golgatha, ca.1516, Museo Nacional de Prado, Madrid, Ref.nr. P00298

Stort foto
Download

Smertelig, det er den danske oversættelse af det italienske addolorata. Madonna addolorata har Friedrich Rehberg skrevet på sit litografi. Til beretningen om Jomfru Maria hører en række situationer, som går under betegnelsen Marias syv sorger. De syv sorger blev indstiftet som en kirkefestival af synoden i Køln i 1423. Og som motiv for billedkunsten var de syv sorger særligt populære i 1500-tallet, og de var især populære nord for Alperne. I dette litografi derimod, er Jomfru Marias hoved taget ud af sin sammenhæng. Desto mere påtrængende synes det emotionelle aspekt. Rehbergs Madonna addolorata er en detalje som hører hjemme i Rafaels maleri, hvor Kristus falder på vej til Golgatha. Et maleri som i sin tid blev bestilt til klosteret Santa Maria dello Spasimo i Palermo, men som nu befinder sig i Madrid. Marias smerte, som i Rafaels maleri optræder som et bimotiv, er hos Rehberg forvandlet til hovedmotiv. Det samme gør sig gældende med hensyn til hovedet af Simon, som Rehberg også har stukket (inv.nr. E1172). Simon var ham som blev tvunget til at bære Jesu kors. Begge hoveder kan ved nærmere iagttagelse genfindes i to kobberstik i Thorvaldsens Museums samlinger, som gengiver hele Rafaels Kristus falder på vej til Golgatha: Domenico Cunegos kobberstik (inv.nr. E474) og Paolo Toschis kobberstik (inv.nr. 1065).