da
Udsigt over Rom fra Capitol CC0
Joseph Thürmer
: Joseph Thurmer
: 1789
: 1833
: tysk
Læs om kunstneren i Arkivet

Udsigt over Rom fra Kapitol, 1824

Radering. 550 x 718 mm
Inv.nr.: E1064

Stort foto
Download

Forum Romanum var et spændende udflugtsmål, et antikt skattekammer og et yndet motiv for kunstnerne på Thorvaldsens tid. I Joseph Thurmers prospekt skuer han fra Kapitol nedad Via Sacra. Colosseum ses til venstre for Via Sacra og Monte Palatino til højre. Oprindelig havde Forum Romanum været torveplads. Og ikke mindst under Kejser Augustus (63 f.Kr. -14e.Kr.) var der et vrimlende liv. Dog tjente stedet som stenbrud for romerske bygherrer på 1400-tallet. Noget som selvfølgelig også prægede det man fandt, da man ved slutningen af 1700-tallet gik i gang med at udgrave området. Tages kobberstikket i nærmere øjesyn, kan man desuden se kvæg som græsser mellem ruinerne – ganske små går de der, lidt til højre for søjlen som står lige midt for, Fokassøjlen. Da kobberstikket blev udført, var man endnu ikke nået så langt med at udgrave Forum. Og man overvejede konsekvenserne ved at udgrave det hele. Arkitekten Jørgen Koch (1787-1860) nævnte i 1821 en beregning som anslog, at der ville være 50.000 læs jord som skulle fjernes. Og et af problemerne var den fremtidige adgang til de nærmeste huse.