Kvindefigur med lanse og skjold kranser en løve-sfinx CC0

John Walker
Roma (?) kranser en sfinx

Download