Obeliscus Hortorum Sallustianorum, opstalt af side mod øst og sydCC0 Klik på foto for større visning
Andrea Roncalli

Obeliscus Hortorum Sallustianorum, opstalt af side mod øst og syd
Efter antik egyptisk obelisk. Forlæg til Carlo Antoninis kobberstik
Del af serie tegninger, inv.nr. D1152, D1158 til D1163, som er forlæg for kobberstik i Georg Zoëga, De Origine et Usu Obeliscorum ad Pium Sextum Pontificem Maximum, Roma 1797

Blyant, pen og brunt blæk på papir. 828/825 x 284/276 mm
Inv.nr.: D1161

Værker, der har forbindelse til dette værk: Obeliscus Hortorum Sallustianorum, Piazza del Trinità dei Monti, Monte Pincio, Rom

Download
Gå til værket i Samlingerne