da
Det indre af Colosseum i Rom CC0
C.W. Eckersberg
: Christoffer Wilhelm Eckersberg
: 02.01.1783
: 22.07.1853
: dansk
Læs om kunstneren i Arkivet

Det indre af Colosseum i Rom, 1813-1816

Olie på lærred. 32,0 x 25,5 cm
Inv.nr.: B405

Stort foto
Download

Billedet hører til de såkaldte romerske prospekter, som Eckersberg malede til erindring om Roms arkitektur. Han benyttede de kundskaber, han havde erhvervet sig i Paris – ikke mindst hvad perspektivet angik – til så korrekt som muligt at fastholde det sete. I særlig grad tiltrak ruinen af Flaviernes amfiteater Colosseum fra år 80 sig Eckersbergs interesse. I 1744 havde pave Benedict XIV fredet Colosseum og indviet det til minde om de kristne, man mente havde lidt martyrdøden dér. I maleriet her sætter Eckersberg fokus på det elipseformede anlægs østlige ende, hvor et kors med spyd og svamp på en stang var opstillet.

Da Eckersberg hjemme i København var blevet udnævnt til professor i 1818 og dermed havde fået bolig på Kunstakademiet, ophængte han alle prospekterne i ét og samme rum. Her kunne hans elever, som alle drømte om engang at gøre sig fortjent til den store udlandsrejse, så på forhånd blive fortrolige med de skønneste partier af Rom.