da
Landskab ved Arresø med udsigt til flyvesandsbakkerne ved Tisvilde
Johan Thomas Lundbye
: 01.09.1818
: 25.04.1848
: dansk
Læs om kunstneren i Arkivet

Landskab ved Arresø, med udsigt til flyvesandsbakkerne ved Tisvilde, 1838

Olie på lærred. 94,2 x 125,5 cm
Inv.nr.: B253

Stort foto

I 1836 var Lundbyes far blevet udnævnt til chef for Hærens såkaldte Raketkorps. Tjenesteboligen lå mellem Arresødal og landsbyen Vinderød lige uden for Frederiksværk. Lundbye har med billedet taget opstilling på engdraget nedenfor Vinderød og vendt blikket mod nord. Flyvesandbakkerne i det fjerne er i dag dækket af træbevoksning og hedder Tisvilde Hegn. Billedet er en hymne til det åbne, danske landskab, der rummer mange af romantikkens foretrukne komponenter: natur, fortid (repræsenteret ved stendyngerne i forgrunden, der sikkert er resterne af en gravhøj fra oldtiden), almue, børn, dyr og dejlige skyer.

Billedet blev godt modtaget af kritikkerne og må regnes for Lundbyes gennembrudsværk. Det blev købt af Kunstforeningen, hvor Thorvaldsen var så heldig at vinde det.