da
Christian (8.) Frederik CC0
Bertel Thorvaldsen
: Bertel (Albert, Alberto) Thorvaldsen
: 19.11.1770
: 24.03.1844
: dansk
Læs om kunstneren i Arkivet

Christian (8.) Frederik, 1821

Originalmodel. Gips. 69 cm
Inv.nr.: A753

Stort foto
Download
Læs om værket i Arkivet

Busten af kronprins Christian Frederik (1786-1848) blev modelleret, da prinsen og hans hustru kom til Rom på en længere udenlandsrejse (1818-22). I sin egenskab af Kunstakademiets præses, dvs. formand, fik den intelligente og veluddannede prins stor betydning for kunsten. I særlig grad var det dog de kunstnere, som han kom til at kende i kredsen omkring Thorvaldsen i Rom, der fik hans bevågenhed. Under navn af Christian 8. blev han i 1839 Danmarks reelt sidste enevældige konge.