da
Diana med sin hind
Bertel Thorvaldsen
: Bertel (Albert, Alberto) Thorvaldsen
: 19.11.1770
: 24.03.1844
: dansk
Læs om kunstneren i Arkivet

Diana med sin hind, 1838
Afstøbning efter relief modelleret af Pietro Galli efter Thorvaldsens tegning, muligvis inv.nr. C1119 og C1121
Del af reliefserie med motiver fra Ovids metamorfoser, inv.nr. A458 til A479

Afstøbning. Gips. 33,7 x 25,0 cm
Inv.nr.: A459

Værker, der har forbindelse til dette værk: Thorvaldsen, Diana med sin hind, det nu nedrevne Palazzo Torlonia, Rom

Stort foto