da
Lysets genius med Pegasus CC0
Bertel Thorvaldsen
: Bertel (Albert, Alberto) Thorvaldsen
: 19.11.1770
: 24.03.1844
: dansk
Læs om kunstneren i Arkivet

Lysets genius med Pegasus, ca 1836

Originalmodel. Gips. 67,5 cm diameter
Inv.nr.: A327

Stort foto
Download

Et geni er et helt særligt begavet menneske. En genius derimod er ikke et menneske, men den åndelige styrke eller kunstneriske skaberkraft, som i heldige tilfælde kan føre til genialitet. På Thorvaldsens tid forestillede man sig ofte
denne kraft, denne genius, som et drengebarn. I relieffet angiver den fakkelbærende drengs vinger imidlertid, at han ikke skal forstås som en rigtig dreng, og vingerne på hesten bag ham angiver, at heller ikke den er rigtig hest. Pegasus hedder sådan et bevinget fantasivæsen i den græske mytologi. Arbejdsfordelingen mellem de to er nu den, at genius tænder den geniale kunstners skaberkraft, hvorefter Pegasus løfter kunstneren til berømmelsens tinde.