da
eller nulstil

Andre kunstneres tegninger

121 - 160 af 2330 i alt
Sokler til skulpturer, opmåling Sokler. Trajansøjlens sokkel. Smedejernskors Stenborner, profiler Teater (?), plan Teater, planer og snit. Udregninger Teater, udkast til Bindesbølls medlemsstykke til Det Kongelige Danske Kunstakademi Templer. Søjle. Jonisk kapitæl Terpsichore, dansens muse. Apollon. Polyhymnia, den religiøse poesis muse. Klio, historiens muse. Memnosyne og Harpokrates. Minerva. Gratierne, svævende Thorvald Bindesbølls ekslibris med initialerne TB Thorvaldsens Museum, facade mod Slotskirken Thorvaldsens Museum, facade mod Slotskirken Thorvaldsens Museum, forarbejde til udkast No.1 Thorvaldsens Museum, forarbejde til udkast No.2 Thorvaldsens Museum, grundplan og opstalt af portalen til Kristussalen Thorvaldsens Museum, grundplan, opstalt og snit af facade i gården Thorvaldsens Museum, gulvmosaik Thorvaldsens Museum, loftsdekoration i værelse nummer 10 D1770 Thorvaldsens Museum, længdesnit igennem de østligste fag med pilotering Thorvaldsens Museum, opstalt af  facade mod Stormbroen Thorvaldsens Museum, opstalt af facade mod Christiansborg Slot Thorvaldsens Museum, opstalt af facade mod Christiansborg Slotskirke Thorvaldsens Museum, opstalt af facade mod Kanalen Thorvaldsens Museum, opstalt af facade mod kanalen Thorvaldsens Museum, opstalt af facade mod Kanalen Thorvaldsens Museum, opstalt af facade mod kanalen Thorvaldsens Museums facade mod Stormbroen, opstalt Thorvaldsens Museum, opstalt af facade mod Stormbroen Thorvaldsens Museum, plan af første sal Thorvaldsens Museum, plan af første sal Thorvaldsens Museum, plan af kælder med pilotering og vognremisens fundamenter Thorvaldsens Museum, plan af stuen Thorvaldsens Museum, plan af stuen Thorvaldsens Museum, plan, længdesnit og tværsnit igennem værelserne nr. 21 og 34 Thorvaldsens Museum, plan og opstalt af dobbeltdører Thorvaldsens Museum, plan, opstalt og snit af den udvendige trappe Thorvaldsens Museum, situationsplan Thorvaldsens Museum, situationsplan Thorvaldsens Museum, snit  igennem forhallen med pilotering Thorvaldsens Museum, snit gennem ydermur