MEDARBEJDERE

Museumsdirektør:
Annette Johansen
annette.johansen@thorvaldsensmuseum.dk
21 68 75 68


Overinspektør
Margrethe Floryan
Ansvarlig for Thorvaldsens skulpturer, bogsamling, samt andre kunstneres tegninger
margrethe.floryan@thorvaldsensmuseum.dk
61 36 92 62


Museumsinspektør
Kira Kofoed
Ansvarlig for arkivet, Thorvaldsens tegninger samt Thorvaldsens personlige ejendele
kira.kofoed@thorvaldsensmuseum.dk
23 72 40 78


Museumsinspektør
Kristine Bøggild Johannsen
Ansvarlig for antiksamling og afstøbningssamling
kristine.johannsen@thorvaldsensmuseum.dk
33 36 01 46


Museumsinspektør
Laila Skjøthaug
Ansvarlig for malerisamling, grafiksamling samt skulpturer af andre kunstnere end Thorvaldsen
laila.skjothaug@thorvaldsensmuseum.dk
29 32 90 41


Kurator og projektkonsulent
Siri Buric
Ansvarlig for kuratering af særudstillinger og projektkonsulent for 'Thorvaldsen i Tiden'
siri.buric@kk.dk
23 70 86 98


PR & kommunikationsansvarlig - barsel
Maria Horn Rasmussen
Ansvarlig for markedsføring, arrangementer, kommercielle samarbejder og udlejninger


PR & kommunikationsansvarlig - barselsvikar
Cathrine Juhl
Ansvarlig for markedsføring, arrangementer, kommercielle samarbejder og udlejninger
cathrine.tankmar.juhl.jensen@kk.dk
29 27 70 09

Leder af Skoletjenesten
Line Esbjørn
Ansvarlig for undervisning til dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser
Line.esbjoern@thorvaldsensmuseum.dk
21 19 96 83