da

POWERFUL PRESENCES

I forsknings- og formidlingsprojektet  "Powerful Presences – det skulpturelle portræt mellem nærvær og fravær, individ og masse” undersøger Thorvaldsens Museum i samarbejde med Københavns Universitet det skulpturelle portræts betydning. 


Nysgerrighed og undren

I en tid, hvor vi som aldrig før bombarderes af portrætter i sociale og traditionelle medier, er den dalende interesse for det tredimensionelle, skulpturelle portræt slående. Hvad er forklaringen på denne udvikling? Og hvad betyder det for vores opfattelse af portrættet som medie? 

Portrætter har en grundlæggende tiltrækningskraft. De vækker nysgerrighed og ansporer til undren over, hvem mennesket bag ansigtet er – og indirekte over vores egen identitet. Men hvor de malede og fotograferede portrætter umiddelbart fænger og fascinerer, kan skulpturelle portrætter virke vanskeligere tilgængelige. Her er ingen baggrund og kun få detaljer, der kan hjælpe beskueren på vej. Resultatet er, at de let får karakter af et hav af ukendte ansigter, som man kun flygtigt noterer i forbifarten. Uvedkommende, ja måske endda decideret kedelige. Sådan har det ikke altid været. 

Thorvaldsen som portrætkunstner

Bertel Thorvaldsen (1770-1844) var en af Europas mest populære portrætkunstnere og udførte i sin levetid omkring 180 portrætter, som gengiver alt fra medlemmer af Europas fyrstehuse over ledende kulturpersonligheder til almindelige danske borgere. Portrætterne udgør således den største enkeltstående værkgruppe i hans oeuvre. Tidligere var skulpturelle portrætter altså en selvfølge. Så hvad er der sket? Og hvorfor er de gået af mode? Det er nogle af de spørgsmål, projektet ønsker at belyse. 
Portrætbuste af Marianna Florenzi. Påbegyndt af Thorvaldsen i 1829 i Rom, fuldført i København i 1858 under tilsyn af H.W.Bissen.

Teori og praksis

I forsknings- og formidlingsprojektet "Powerful Presences" arbejder vi med det skulpturelle portræts materialitet, nærvær og effekt på beskueren med afsæt i nyere teorier om kunstværkets *agens*, dvs. dets evne til at påvirke sine omgivelser. Ved at flytte blikket fra tidligere forsknings fokus på de portrætteredes liv og levned, får vi mulighed for at se nærmere på portrættets fysiske virkning og hvordan det påvirker beskueren. Det konkrete afsæt er Thorvaldsens Museums portrætsamling. 

De konkrete resultater

Projektet er tværfagligt i sin tilgang til emnet og kombinerer bl.a. elementer fra kunsthistorie, arkæologi og museologi med skriftlige kilder fra Thorvaldsens egen samtid. Samtidig er det hensigten, at museet i projektperioden skal fungere som et laboratorium for nye eksperimenter med formidling af skulpturelle portrætter baseret på de igangværende forskningsprojekter. Portrætprojektet vil munde ud i en udstilling, en konference, en seminarrække, en udgivelse og en række konkrete formidlingsprojekter. Desuden indgår en række forskningsprojekter, bl.a. en ph.d. og en postdoc.

Forsknings- og formidlingsprojektet "Powerful Presences" er et samarbejde mellem Thorvaldsens Museum og Københavns Universitet muliggjort med en bevilling på 5.439.250 kr. fra Velux Fondens Museumssatsning. Projektet finder sted i perioden 2017-2020.*  

Kontakt

For yderligere oplysninger om projektet, kontakt venligst projektlederne, lektor Jane Fejfer (fejfer@hum.ku.dk) og museumsinspektør Kristine Bøggild Johannsen (kristine.johannsen@thorvaldsensmuseum.dk).