da

'HVIDE KRIST': SKULPTUR, BETYDNING OG EKSISTENS

Dette forskningsprojekt har til hensigt at sætte fokus på den store gruppe af Thorvaldsen-værker, som generelt er blevet underbelyst i forskningen, men som billedhuggerens navn i høj grad forbindes med - ikke blot i Danmark, men i talrige andre lande; ikke blot i kirkelige kredse, men i al almindelighed. 


I december 2020 udkommer den første større bog om Thorvaldsen som kirkekunstner på Aarhus Universitetsforlag. Bogens titel er KRISTUS. Thorvaldsens statue i Vor Frue Kirke, og den er skrevet af overinspektør, ph.d. Margrethe Floryan. 
KRISTUS. Thorvaldsens statue i Vor Frue Kirke sætter fokus på den monumentale hvide marmorstatue i apsis over alteret i Vor Frue Kirke i København. Kristus-statuen har i snart 200 år haft hovedrollen – både i kirkerummet og i kirkens liturgi. Bogen handler også om Vor Frue Kirkes tilblivelse, om Thorvaldsens forudsætninger og inspirationskilder og om hans andre kirkeværker. Til afslutning fortolkes skulpturerne i Vor Frue Kirke i lyset af Grundtvigs teologi og kirkens ritualer.

Bogen er resultatet af et flerårigt forskningsprojekt, som Slots- og Kulturstyrelsen og Ny Carlsbergfondet har finansieret. Margrethe Floryan var 2015-2018 ansat som postdoc ved Teologisk Fakultet,Københavns Universitet. 

https://arkivet.thorvaldsensmuseum.dk/artikler/thorvaldsens-kristus-fortolket-af-grundtvig-og-kendt-af-alverden
https://arkivet.thorvaldsensmuseum.dk/artikler/temaer-i-udstillingen-hvide-krist-thorvaldsens-religoese-motiver
https://arkivet.thorvaldsensmuseum.dk/articles/jesu-liv-i-thorvaldsens-fortolkning-projekt-mynchener-apostelkirche