da

'HVIDE KRIST': SKULPTUR, BETYDNING OG EKSISTENS

Dette forskningsprojekt har til hensigt at sætte fokus på den store gruppe af Thorvaldsen-værker, som generelt er blevet underbelyst i forskningen, men som billedhuggerens navn i høj grad forbindes med - ikke blot i Danmark, men i talrige andre lande; ikke blot i kirkelige kredse, men i al almindelighed. 


Det handler om Thorvaldsens kirkeværker, med særligt fokus på Kristus-statuen og hans øvrige statuer og relieffer i Vor Frue Kirke i København. Men fremfor at se og fortolke værkerne i forhold til Thorvaldsens biografi bliver der lagt vægt på disse tre perspektiver: det æstetiske, det historiske og det liturgiske. Hvordan er f.eks. samspillet mellem værk og betragter subsidiært menighed? Hvad karakteriserer forholdet mellem skulptur og bibelsk tekst, mellem skulptur og ritual? Er der modsætning eller harmoni mellem det antikke arvegods og den kristne motivverden? Skrifter af Kierkegaard og Grundtvig inddrages i den æstetisk-liturgiske analyse og fortolkning.

Forskningsprojektet gennemføres af museumsinspektør, ph.d. Margrethe Floryan. Det munder ud i en bog, som planlægges udgivet i forbindelse med fejringen af Thorvaldsens 250 årsdag i 2020.
I årene 2015-2018 var projektet del af Ny Carlsbergfondets postdoc-program, med Afdeling for Kirkehistorie, Teologisk Fakultet, Københavns Universitet, som værtsinstitution. I 2013-2014 blev projektet støttet af Kulturstyrelsens pulje til museumsforskning. I 2007-2008 vistes udstillingen ’Hvide Krist. Thorvaldsens religiøse motiver’ på Thorvaldsens Museum og på Museet for Religiøs Kunst i Lemvig.

https://arkivet.thorvaldsensmuseum.dk/artikler/thorvaldsens-kristus-fortolket-af-grundtvig-og-kendt-af-alverden
https://arkivet.thorvaldsensmuseum.dk/artikler/temaer-i-udstillingen-hvide-krist-thorvaldsens-religoese-motiver
https://arkivet.thorvaldsensmuseum.dk/articles/jesu-liv-i-thorvaldsens-fortolkning-projekt-mynchener-apostelkirche