Hovedet af kameldriver

Bertel Thorvaldsen
Head of Camel Driver, 1841