Thorvaldsens æresdiplom fra de Massmannske søndagsskoler CC0

Honorary Diploma from the Massmann Sunday Schools , 1839

Download