Hyrden Faustulus finder Romulus og Remus. Hellenistisk-romersk ringsten CC0

The shepherd Faustulus finds Romulus and Remus.
Graeco-Roman ringstone, 30 BC-200

Download