Aurora på en vogn trukket af to heste. Romersk kamé CC0

Aurora in a chariot drawn by two horses.
Roman cameo, 0-100

Download