en
Zeus med Nike, scepter og ørn. Hellenistisk-romersk ringsten CC0

Zeus with Nike, sceptre and eagle.
Graeco-Roman ringstone, 30 BC-200

Chalcedony, gold (modern gold ring). 1,3 x 1,1 cm
Inventory number: I100

Enlarge photo
Download