Kylix med øjne og ryttere (A,B) og gorgomaske (tondo). Græsk CC0

Courting Cups-gruppen
Kylix with eyes and horsemen (A,B) and a gorgo mask (tondo).
Greek, c. 520 BC

Download