Amfora med Dionysos blandt dansende silener (A) og Herakles med det erymanthiske vildsvin (B). Græsk CC0

Andókides
Antímenesmaleren
Amphora with Dionysos between dancing sileni (A) and Herakles with the Erymanthian boar (B).
Greek, c. 520 BC

Download