Skarabæ med hieroglyfindskrift: uddrag af Dødebogen. Ægyptisk, Nye Rige CC0

Scarab with hieroglyphic inscription: extracts from The Book of the Dead.
Egyptian, New Kingdom, 1550 BC-1069 BC

Download