en
Votivrelief med Asklepios (?). Græsk hellenistisk

Votive relief with Asclepius (?).
Greek Hellenistic, 4th century BC

Marble. 29,5 cm
Inventory number: H1476

Enlarge photo