en

Andre kunstneres tegninger

121 - 160 of 2330 in total
Terpsichore, dansens muse. Apollon. Polyhymnia, den religiøse poesis muse. Klio, historiens muse. Memnosyne og Harpokrates. Minerva. Gratierne, svævende Marias himmelkroning i en altertavle Opfindelsen af de bevægelige typer. Gravmæle over Charles Drake Garrard og hustru Marcus Aurelius' rytterstatue, opstalt af sokkel Marcus Aurelius' rytterstatue, profiler på sokkel San Criaco-katedralen i Ancona, opstalt af facade og detaljer San Criaco-katedralen i Ancona, grundplan, snit og detaljer Teater (?), plan Teater, udkast til Bindesbølls medlemsstykke til Det Kongelige Danske Kunstakademi Teater, planer og snit. Udregninger Thorvald Bindesbølls ekslibris med initialerne TB Thorvaldsens Museum, plan af første sal Thorvaldsens Museum, loftsdekoration i værelse nummer 10 D1770 Thorvaldsens Museum, forarbejde til udkast No.1 Thorvaldsens Museum, forarbejde til udkast No.2 Thorvaldsens Museum, tidligt udkast til grundplan, opstalter og længdesnit D1601r Thorvaldsens Museum, opstalt af facade mod Christiansborg Slot Thorvaldsens Museum, opstalt af facade mod Christiansborg Slotskirke Thorvaldsens Museums facade mod Stormbroen, opstalt Thorvaldsens Museum, opstalt af facade mod Stormbroen Thorvaldsens Museum, opstalt af facade mod Kanalen Thorvaldsens Museum, opstalt af facade mod kanalen Thorvaldsens Museum, opstalt af facade mod kanalen Thorvaldsens Museum, opstalt af  facade mod Stormbroen Thorvaldsens Museum, opstalt af facade mod Kanalen Thorvaldsens Museum, facade mod Slotskirken Thorvaldsens Museum, plan af stuen Thorvaldsens Museum, grundplan og opstalt af portalen til Kristussalen Thorvaldsens Museum, grundplan, opstalt og snit af facade i gården Thorvaldsens Museum, længdesnit igennem de østligste fag med pilotering Thorvaldsens Museum, gulvmosaik Thorvaldsens Museum, plan, opstalt og snit af den udvendige trappe Thorvaldsens Museum, plan, længdesnit og tværsnit igennem værelserne nr. 21 og 34 Thorvaldsens Museum, plan af første sal Thorvaldsens Museum, plan af stuen Thorvaldsens Museum, plan af kælder med pilotering og vognremisens fundamenter Thorvaldsens Museum, snit gennem ydermur Thorvaldsens Museum, snit  igennem forhallen med pilotering