Uddannelsesbesøg på egen hånd

Planlægning af undervisning på museet

Under dette forløb står besøgende selv for undervisningen på museet.

Der reserveres 2 timer til besøget, men I er velkomne til at blive længere.

Forberedelse og fordybelse

På siden Forberedelse og fordybelse findes en række digitale undervisningsressourcer, som (afhængig af målgruppen) kan bruges før, under og efter besøget.

Gratis adgang eller entré?

Følgende grupper har, sammen med deres lærere eller pædagoger, gratis adgang til museet. Andre uddannelsesinstitutioner betaler alm. entré. Unge under 18 har altid gratis adgang.

Daginstitutioner – vuggestuer og børnehaver

Grundskoler

Efterskoler

Ungdomsuddannelser: Gymnasier, HF og Erhvervsuddannelserne

Voksenundervisningscentre - Studenterkurser og VUC

Sprogskoler (Danskuddannelse 1, 2 og 3)

Book forløbet

Varighed: 2 timer

Pris: Gratis eller alm. entre