Tilbygningen - en virtuel udvidelse af Thorvaldsens Museum

Tilbygningens primære målgruppe er de 14-18 årige – men alle er velkomne!

Tilbygningen er udviklet af museets skoletjeneste, og den rummer en stor videns-, oplevelses- og erfaringsresurse, hvis I gerne vil vide mere om Thorvaldsens Museum. Tilbygningen består af fire forskellige formidlingsrum. Studiesalen, Korridorerne, Projektrummet og Skulpturstudier.

Studiesalen er det faktuelle formidlingsspor, hvor I kan søge information om enkelte værker, kunstnere og stilperioder m.v.

Korridorerne er et fiktivt spor, der består af en række korte fiktionsfilm, der udspiller sig på museet. Filmene afspejler på hver deres måde nogle af de mange indgangsvinkler, der er til den kunst, I kan opleve her.

Projektrummet er et kreativt formidlingsspor, hvor unge fortolker og formidler Thorvaldsens kunst og samlinger til andre unge. Projektrummet består af elevarbejder skabt i forbindelse med forløb på museet.

Skulpturstudier er et analyseredskab til gymnasiet og HF. Her finder I alt, hvad I skal bruge til en skulpturanalyse. Sitet har særligt fokus på de tre modeller, I arbejder med i billedkunst på HF og gymnasiet: Betydnings-, formal- og socialanalyse.

Tilbygningen kan bruges af både lærere og elever før, under og efter museumsbesøget – eller helt uafhængigt heraf.

Besøg Tilbygningen her.