Antikkens fortællinger

0. - 6. klasse

Oldtidens mytologi var en af de vigtigste inspirationskilder for Bertel Thorvaldsen. Den antikke verden var fuld af fantastiske fortællinger om guder og heltes farefulde eventyr på det høje bjerg Olympen og på jorden.

I Thorvaldsens vasesamling folder mange af disse fortællinger sig ud som en fantastisk billedside til de historier, børnene får fortalt. I vores fortælleforløb inddrager vi denne billedside for derigennem at give eleverne en oplevelse af, at vaserne kan være en indgang til det spændende mytestof, ligesom mytestoffet kan være med til at åbne op for viden om museets store vasesamling.

Græsk vase, 510 f.Kr.-500 f.Kr.
Græsk vase, 510 f.Kr.-500 f.Kr.

Baggrundslitteratur om de antikke myter og om Thorvaldsens Museums antikke vaser:

  • Bente Troense: Græske helte, Aschenhoug.
  • Knud Hermansen: Guden med sølvbuen – og andre græske gudesagn, GEC Gad.
  • Geraldine McCaughrean: Romerske myter og Græske myter, Klematis.
  • Leo Hjortsø: Græske guder og helte, Politikens Forlag.
  • Torben Melander: Thorvaldsens græske vaser, Thorvaldsens Museum

I Tilbygningen, museets virtuelle formidlingsplatform, kan I finde baggrundsviden om og billeder af mange af museets skulpturer med antikt motiv. Her kan I også læse korte beskrivelser af de myter, der knytter sig til skulpturerne.

Book forløbet

Varighed: Ca. 1 time

Maks. antal deltagere: Én klasse

Pris: 500 kr.