Bg_logo_top

Ture på tværs er guidede ture gennem Thorvaldsens Museums digitale univers. Med udgangspunkt i særlige temaer går turen gennem museets samling af Bertel Thorvaldsens egne værker og hans omfattende samlinger af samtidens malerkunst, af antikke ægyptiske, græske,

etruskiske og romerske genstande og af andre kunstneres skulpturer, hans egne medaljer og personlige genstande m.m. Thorvaldsen havde et passioneret forhold til sine samlinger, og lod sig ofte inspirere af motiver eller emner fra sine samlinger af kunstværker og antikke genstande.

Derfor går mange emner igen på tværs af museets mange samlinger. Ture på tværs er veje gennem samlingerne, som synliggør forbindelser mellem værker, der ikke udstilles sammen, eller som befinder sig i museets magasiner.


Ture på tværs

Følg en tur gennem Thorvaldsens Museums univers. På turene kommer du tværs gennem museets samlinger og oplever nye forbindelser mellem museets værker.

Mød os på

Facebook Instagram Trip Advisor