Bg_logo_top

Nye ord til Thorvaldsen

Workshop og undervisningsmateriale for de gymnasiale ungdomsuddannelser

Forløbet er særligt målrettet fagene dansk, almen sprogforståelse og billedkunst i det almene gymnasium.

Tilladelse er givet.

Workshoppen

I workshoppen Nye ord til Thorvaldsen sænker vi blikket fra marmorskulpturerne på Thorvaldsens Museum og ser på de små tekster, der står skrevet på soklerne under skulpturerne. Sammen med eleverne analyserer vi teksterne, men laver også nye tekster – vi lader eleverne sætte ”nye ord til Thorvaldsen”. Ved både at lade eleverne forholde sig analyserende, receptivt og produktivt til de små tekster, undersøger vi, hvordan få ændringer i sprogligt og grafisk udtryk kan betyde store ændringer i læseoplevelsen og i oplevelsen af kunsten.

Undervisningsmateriale til efterbearbejdning

Materialet Nye ord til Thorvaldsen er udarbejdet som et fagligt supplement til efterbearbejdning af workshoppen. Materialet uddeles i klassesæt på museet, som en del af workshoppen. Med udgangspunkt i den klassiske kommunikationsmodel “afsender-meddelelse-modtager” behandles og uddybes workshoppens temaer systematisk. Materialet perspektiverer til både litteratur, film og billedkunst.

Varighed:

3 1/2 eller 4 timer

Max antal deltagere:

Én klasse

Pris:

500 kr.

Mød os på

Facebook Instagram Trip Advisor