Bg_logo_top

Medborgerskab og dialogisk praksis

på kunstinstitutionerne

Thorvaldsens Museums Skoletjeneste er en af 8 kulturinstitutioners undervisningsafdelinger der har gennemført et udviklingsprojekt med fokus på kulturinstitutionerne som læringsrum, der potentielt kan udvikle oplevelsen af medborgerskab.

Gennem eksperimenterende undervisningspraksis og reflekterende processer har gruppen arbejdet med samspillet mellem museologi, læring og æstetik i forhold til medborgerskab. Til projektet har der været knyttet en arbejdsgruppe bestående af eksperter indenfor det politiske, museale, didaktiske felt, samt slutbrugere; lærere og elever.

Hver deltager gennemførte et konkret undervisningsforløb i sin egen institution, som blev anvendt til at reflektere og afprøve teorier og metoder. Alle undervisningsforløb tog udgangspunkt i en dialogisk praksis. En af de centrale eksperter i projektet er den norske professor i pædagogik Olga Dysthe fra Bergen Universitet, der observerede og kommenterede undervisningsforløb på alle institutionerne. Dysthe har bl.a. skrevet bogen “Det flerstemmige klasserum”, hvor hun gennem klasserumsobservationer undersøger dialogens og flerstemmighedens muligheder i et læringsperspektiv. I nærværende projekt flyttede Dysthe fokus fra klasserummet til det museale læringsrum. Dysthes rapport kan læses nedenfor og i sommeren 2012 udgives en bog om dialogbaseret museumsundervisning:

Den første del af Dysthes rapport kan læses her

De deltagende institutioner var Arken, J. F. Willumsens Museum, Kunsthallen Nikolaj, Kunstindustrimuseet, KØS, Musikken i Skoletjenesten, Statens Museum for Kunst og Thorvaldsens Museum, der alle samarbejder med Skoletjenesten på Sjælland. Projektet blev gennemført i samarbejde med Gesamtkunstwerk.

Projektet blev støttet af Kulturarvsstyrelsen.

Det ordløse som stemme

Museumsunderviser Jane Bendix undersøger i sin bacheloropgave “Det ordløse som stemme”, hvordan indskolingselever gennem praktisk-æstetiske øvelser og produktioner kan indgå med visuelle udsagn i en kollektiv dialog. Undervisningssituationen udspiller sig dels på skolen , dels på Thorvaldsens Museum. En redigeret version kan læses her.

Når unge kommer til orde –
forskningsprojekt om brugerinddragelse

I samarbejde med lektor Lars Birch Andreasen fra Institut for Didaktik, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, har vi gennemført et mindre forskningsprojekt med afsæt i kunstnerworkshoppen ”Nye ord til Thorvaldsen”.

I kunstnerworkshoppen satte vi sammen med billedkunstneren Lise Harlev og en række elever fra ungdomsuddannelserne, de tekstuelle informationer om Thorvaldsen og hans tid under lup. Teksterne der findes i museets udstillinger, begrænser sig ofte til kort, faktuel viden, et nummer eller et bogstav, men alligevel er de ladet med betydninger. Lise Harlev arbejder med sproglige og grafiske udtryk i sin egen kunst, og i workshopforløbene arbejdede hun sammen med eleverne om at finde, afkode og bearbejde udvalgte informationer på museet. Eleverne arbejdede med alternative tekstforslag, som de ”udskiftede” de originaler tekster med.

Ud fra observationer af undervisningsforløbene og efterfølgende interviews med eleverne, blev der sat fokus på, hvilken betydning brugerinddragelse kan have for de involverede museer og for de deltagende brugere, samt hvilke muligheder brugerinddragelse i museernes arbejde med formidling og undervisning indbefatter.

Forskningsprojektet var støttet af KUAS formidlingspulje.

Læs rapporten her.

Projektet er desuden beskrevet i publikationen ”Digitale medier og didaktisk design”, udgivet af DPU.

”Nye ord til Thorvaldsen” bliver et fast undervisningsforløb

Efter workshopforløbet har vi arbejdet på et fast undervisningstilbud med samme fokus, men gennemført af museets faste undervisningsstab. Der er udarbejdet et undervisningsmateriale til forløbet, der tilbydes fast fra sommeren 2009.

Mød os på

Facebook Instagram Trip Advisor