Thorvaldsen

Luigi Durantini
Thorvaldsen, før 1841