Demeter, siddende med kornaks. Romersk ringsten

Demeter, siddende med kornaks.
Romersk ringsten, 200-400

Jaspis. 1,3 x 1,0 cm
Inventarnummer: I158

Stort foto